Elektrické vytápění kostelních lavic

vytapeni-kostelu.cz » Elektrické vytápění kostelních lavic
Elektrické vytápění kostelních lavic

Dokumenty ke stažení

Ohřev kostelních lavic pomocí tepelných výměníků FOXIS rychle zajistí věřícím teplo během bohoslužby. Nižší spotřeba elektřiny než u jiných elektrických vytápění.Teplo se neodráží od podlahy jako ze sálavých zářiču , ale plynule rovnoměrně proudí do lavic.

Elektrické vytápění kostela pomocí výměníků FOXIS:

  • rychlý ohřev kostelních lavic
  • nižší spotřeba elektřiny (360W/bm)
  • rychlá temperace kostela celkově nenaruší klima v kostele
  • díky vířivému chrakteru tepla se teplý vzduch udržuje v prostoru lavic a tolik neutíká pod strop
  • topení nezasahuje do podlahy kostela
  • v lavicích skryté vytápění esteticky neruší


Ohřev kostelních lavic

Ohřev vzduchu pouze v prostoru kostelních lavic

Na rozdíl od elektrických podušek, které hřejí pouze v místě doteku, vyhřívají tepelné výměníky FOXIS celý prostor kostelních lavic a zároveň umožňují velmi šetrnou temperaci kostela. Teplý vzduch stoupá minimálně pod strop, díky cirkulacím se drží v prostoru lavic.Turbuletní proudění vzduchu z tepelných výměníků nevíří prach a při pravidelnějším provozu brání usazovaní prachu na topidle. Díky svým samočistícím vlastnostem vyžaduje topný systém minimální údržbu. Elektrické vytápění kostela výměníky FOXIS nenarušuje interiér kostela – topidlo je skryté v prostoru kostelní lavice. Ekonomický provoz – rychlý ohřev kostelních lavic zajistí i krátkodobě přiměřenou tepelnou pohodu.

Způsoby vytápění v kostelech

Temperace kostela

Kostely a jiné historické památky vyžadují speciální řešení vytápění. Topný sytém FOXIS nenarušuje specifické klima kostela důležité pro uchování historických stavebních kostrukcí a památek. Krátkodobým lokálním vytápěním kostelních lavic není dotčena optimální temperace kostela (teplota kolem 5 – 8 °C). Prostor a výzdoba kostela tak nejsou vystaveny nepříznivému kolísání teplot jako u jiných typů vytápění.


Máte-li zájem o kalkulaci, nebo jakékoli dotazy, kontaktujte nás!